nor

English: nor
Cebuano: ni (conj, adv); ug (conj, adv);


Example:

English: Love can neither be bought nor sold.
Cebuano: Dili mapalit ni mabaligya ang gugma.


Tags: