nourish

English: nourish
Cebuano: pakaon (v); pakan-on (v); pag-amuma (v); pagpangga (v);


Example:

English: I need to nourish my body with fruits and vegetables.
Cebuano: Kinahanglan pakan-on ko ako’ng lawas og prutas ug utan.


Tags: , , , ,