nourishment

English: nourishment
Cebuano: pagkaon (n);


Example:

English: The mother’s milk is the best nourishment for the baby.
Cebuano: Ang gatas sa inahan ang pinakamaayo nga pagkaon para sa bata.


Tags: ,