obstacle

English: obstacle
Cebuano: babag (n); apan (n); balabag (n); kabilinggan (n); kakulian (n);


Example:

English: One more obstacle, and I will pass the exam.
Cebuano: Isa nalang ang babag, ug ma pasar ko na ang exam.


Tags: , ,

Comments closed.