otherwise

English: otherwise
Cebuano: kon dili (adv); kung dili (adv);


Example:

English: My God provided me the money. Otherwise, I couldn’t have afforded the trip.
Cebuano: Kon dili pa sa kwata gihatag sa Ginoo kanako, dili ko makalarga sa byahi.


Tags: , ,

Comments closed.