outcry

English: outcry
Cebuano: sibaw (n); singgit (n); syagit (n); suliyaw (n); tiyabaw (n); reklamo (n);


Example:

English: Where is the outcry against these evil men?
Cebuano: Asa na ang syagit batok sa mga dauta’ng tawo?


Tags: , , , , , ,