outgoing

English: outgoing
Cebuano: bumibiya (adj); gumagawas (adj); gumogula (adj); lumalakaw (adj);


Example:

English: Cristina is the outgoing head of a large corporation.
Cebuano: Bumibiya nga tigdumala si Cristina sa usa ka dako nga korporasyon.


Tags: , , , ,

Comments closed.