overthrow

English: overthrow
Cebuano: pukan (v); daug (v); buntog (v); ipalagpot (v); paglagpot (n, v); guba (v) ; hugno (v); pagpukan (v, n);


Example:

English: The military attempted to overthrow the president.
Cebuano: Nagsulay ang militar paglagpot sa presidente.


Tags: , , , , , , , ,