pudding

English: pudding
Cebuano: puding (n);


Example:

English: Manang Leni sells expensive puddings.
Cebuano: Nagbaligya og mahal nga puding si Manang Leni.


Tags: ,