qualification

trophy-cebuano

English: qualification
Cebuano: kwalipikasyon (n); pagpasarang (n); pagkwalipikar (n);


Example:

English: Every job requires a qualification.
Cebuano: Kinahanglanon ang kwalipikasyon ang taga trabaho.


Tags: , , ,

Comments closed.