rummage

English: rummage
Cebuano: ukay (v); ukay-ukay (n);


Example:

English: I had to rummage through the piles of papers to find my pen.
Cebuano: Nag ukay ko sa mga papeles para makita ako’ng pangsulat.


Tags: , ,