said

English: said
Cebuano: nag-ingon (v); giingon (v); gisulti (v); ingon (v);


Example:

English: She said, “I’m sorry”.
Cebuano: Giingon niya, “pasayloa ko”.


Tags: , , , ,

Comments closed.