swirl


English:  swirl
Cebuano: tuyoktuyok (v, n);


Example:

English: Long vines swirl around the old column.
Cebuano: Taas nga mga bagon nag tuyoktuyok sa karaan nga haligi.
Tags: ,