synthetic

English:  synthetic
Cebuano: kalangkuban (adj); sintetiko (adj);


Example:

English: Many of our foods are synthetic.
Cebuano: Kalangkuban ang kadaghanan sa ato nga mga pagkaon.


Tags: , ,