tuck

English:  tuck
Cebuano: luklok (v); iluklok (v, if request);


Example:

English: Tuck your shirt into your trousers.
Cebuano: Iluklok ang imo’ng sanina sa karsones.


Tags: , ,