turbulence

English:  turbulence
Cebuano: kasamok (n); kagubot ( n); kaguliyang (n);


Example:

English: To experience turbulence is a normal part of life.
Cebuano: Normal nga parte sa kinabuhi ang maka experyensya og kasamok.


Tags: , , ,