tv

English:  tv
Cebuano: telebisyon (n); tebe (n);


Example:

English: I just stayed hom and watched tv.
Cebuano: Nahibilin ko sa balay ug nagtan-aw sa tebe.


Tags: , ,