twinkle

English:  twinkle
Cebuano: pilokpilok (n, v); kiblatkiblat (n, v); kidlapkidlap (n, v);


Example:

English: The stars twinkle at night.
Cebuano: Nag kiblatkiblat ang mga bituon sa gabii.


Tags: , , ,