typical

English:  typical
Cebuano: kinaiyanhon (adj); tipikal (adj); kasagaran (adj);


Example:

English: It was typical of her to help the people.
Cebuano:Kinaiyanhon na niya ang pagtabang sa mga tao.


Tags: , , ,