unless

English: unless
Cebuano: kon dili (conj); gawas kon (conj); dili pareho (conj); wala’y labot kon (conj); way labot kon (conj);


Example:

English:  Victory won’t come to me unless we practice.
Cebuano: Dili maabot ang kadaugan kon dili kita mag bansay.


Tags: , , , , ,