unwilling

English: unwilling
Cebuano: ayaw (adj); dili gusto (adj); kontra-gusto (adj);


Example:

English: The wounded boxer is unwilling to continue to fight.
Cebuano: Dili gusto mo padayon makigaway ang samaran nga boksengero.


Tags: , , ,