unwillingness

English: unwillingness
Cebuano: pagtutol (n); pagkawala’y gana (n); pagkawala’y gusto (n);


Example:

English: The unwillingness of the athlete will not result in victory.
Cebuano: Ang pagkawala’y gana sa atleta dili maka resulta sa kadaugan.


Tags: , , ,