up to

English: up to
Cebuano: hangtod sa (prep); ngadto sa (prep);


Example:

English: The hotel room can accommodate up to 4 people.
Cebuano: Masigo ang kwarto sa hotel hangtod sa upat ka tawo.


Tags: , ,