upon

English: upon
Cebuano: sa (adj); diha (adj); ibabaw (adj);


Example:

English: Don’t look upon the outward appearance, it could deceive you.
Cebuano: Ayaw og tan-aw sa pang-gawas nga panagway, basin mailad ka.


Tags: ,