vice

English: vice
Cebuano: bisyo (n); kahilayan (n); imoral (n); bise (combining form);


Example:

English: Greed is a terrible vice.
Cebuano: Terible nga bisyo ang kahakog.


Tags: , , , ,