voice

English: voice
Cebuano: tingog (n); boses (n);


Example:

English: I can hear your voice from the other room.
Cebuano: Ako madunggan ang imo nga tingog sa pikas kwarto.


Tags: , ,