workmanship

English: workmanship
Cebuano: pagkatrabaho (n);


Example:

English: They admired Amorsolo’s good workmanship.
Cebuano: Nakadayeg sila sa maayo pagkatrabaho ni Amorsolo.


Tags: ,