wrest

English: wrest
Cebuano: ilog (v); dumog (v); ilogon (v);


Example:

English: The brothers are fighting to wrest the control of the company.
Cebuano: Nag away ang mga igsoon nga mga lalaki para ilogon ang kontrol sa kompanya.


Tags: , , ,