yesterday morning

English: yesterday morning
Cebuano: gahapon sa buntag; kagahapon sa buntag;


Example:

English: I went to your place yesterday morning.
Cebuano: Mi adto ako sa inyong lugar gahapon sa buntag.


Tags: ,

Comments closed.