yuletide

English: yuletide
Cebuano: panahon sa Pasko (n); Pasko (n);


Example:

English: Yuletide excites the Filipino starting September.
Cebuano: Makapahugyaw sa mga Filipino ang panahon sa Pasko pagsugod sa Septembre.


Tags: , ,