zinc

English: zinc
Cebuano: sin (n);


Example:

English: Flying zinc roofing is dangerous during typhoons in the Philippines.
Cebuano: Delikado ang manglupad na sin sa panahon sa bagyo sa Pilipinas.


Tags: ,

Comments closed.