zoom

English: zoom
Cebuano: sulbong (v); sulpot sa itaas (v);


Example:

English: The firecracker zoom up into the sky
Cebuano: Ni sulpot sa itaas sa langit ang pabuto,


Tags: , ,