fusion

English: fusion
Cebuano: pagkahiusa (n); pagtunaw (n);


Example:

English: I agree with the fusion of the two groups.
Cebuano: Mo uyon ako sa pagkahiusa sa duha ka grupo.


Tags: , ,

Comments closed.