nursing

English: nursing
Cebuano: pag-alima (v); pag-atiman (v); nag-alima (v); nag-atiman (v); estyudante sa nursing (n); nars (n);


Example:

English: He is nursing a resentment against father since he was a boy.
Cebuano: Nag-alima siya og kalagot batok sa iya nga amahan sa bata pa siya.


Tags: , , , , , ,

Comments closed.