quip

English: quip
Cebuano: pagya (n); kantalita (v); pamiaybiay (n); pangyubit (v); paniaw (v);


Example:

English: The comedian came up with a funny quip that made us laugh.
Cebuano: Ang kataw-anan nga paniaw sa komedyante nakapakatawa kanamo.


Tags: , , , , ,

Comments closed.