upper class


English: upper class
Cebuano: may kaya (n, adj); datu (n, adj);


Example:

English: My family belongs to the upper class.
Cebuano: Nasakop ang ako’ng pamilya sa mga may kaya.
Tags: , ,

Comments closed.