written


English: written
Cebuano: sinulat (adj); gisulat (adj); nahisulat (adj);


Example:

English: It is written in the Bible that “love your neighbor”.
Cebuano: Nahisulat sa Bibliya nga “higugmaon mo ang imo nga silingan”.
Tags: , , ,

Comments closed.