accomplish

English: accomplish
Cebuano: pahimo, patuman

English: The whiz kid can accomplish anything.
Cebuano: Ang manggi alamon na bata maka pahimo maski unsa nga butang.

Please follow and like us:
0

Tags: , ,

Leave a Reply