head

English: head
Cebuano: ulo (n); pangunahan (v); pangulo (n); pangulohan (v); nangulo (v);


Example:

English: He heads the group.
Cebuano: Siya ang nangulo sa grupo.


Tags: , , , , ,

Comments closed.