abduction

English: abduction
Cebuano: pagdagit (n); pagsakmit (n);


Example:

English: Seeing a white van makes me fear of abduction.
Cebuano: Mahadlok ako sa pagdagit pagmakakita og puti nga van.


Tags: , ,

Comments closed.