adolescence

English: adolescence
Cebuano: pagkabatan-on (n); pagkadalaga (n);Example:

English:  He grew from adolescence to young manhood.
Cebuano: Nitubo siya gikan sa pagkabatan-on ngadto sa hamtong nga lalaki.


Tags: , ,

Comments closed.