association

soccerteam

English: association
Cebuano: asosasyon (n); kapunongan (n); kaubanan (n); pundok (n);


Example:

English: My friend is a member of association for doctors in the Philippines.
Cebuano: Membro ako’ng higala sa kapunongan sa mga doktor sa Pilipinas.


Tags: , , , ,

Comments closed.