at the back of

English: at the back of
Cebuano: sa likod;


Example:

English: You can see Mayon Volcano at the back of my house.
Cebuano: Makita nimo ang Bulka’ng Mayon sa likod sa ako’ng balay.


Tags: ,