authority

English: authority
Cebuano: awtoridad (n);


Example:

English: The Bible says to respect authority.
Cebuano: Nag sulti ang Bibliya nga respetoon ang awtoridad.


Tags: ,