brother

English: brother
Cebuano: igsoon nga lalaki (n); igsoon nga laki (n); igsoo’ng lalaki (n);


Example:

English: Give the food to your brother.
Cebuano: Ihatag ang pagkaron sa imo’ng igsoon nga lalaki.


Tags: , , ,

Comments closed.