busy

English: busy
Cebuano: daghan og buhat (adj); apiki (adj); wala’y panahon (adj); nagkapuliki (adj); sako (adj);


Example:

English: I’m too busy, I could not finish my other task.
Cebuano: Apiki kaayo ‘ko, dili nako mahuman ang isa ka tahas.


Tags: , , , , ,