by

English: by
Cebuano: sa (prep); ni (prep);


Example:

English: Man does not live by bread alone, but by every word of God.
Cebuano: Dili lang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa matag pulong sa Ginoo.


Tags: , ,