carrier

English: carrier
Cebuano: tigdala (n); tagadala (n); magdadala (n); tigyayung (n); tighakot (n); maghahakot (n); tig-aswat (n);


Example:

English: I used to work as a carrier at the port.
Cebuano: Nag trabaho ako sa pantalan sauna isip usa ka maghahakot.


Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *