down

English: down
Cebuano: sa ubos (adv); silong (prep);


Example:

English: What goes up must come down.
Cebuano: Unsa ang moadto sa itaas, kinahanglan mo padulong sa ubos.


Tags: , ,