drowsy

English: drowsy
Cebuano: nagduka (adj); makaduka (adj); katulogon (adj);


Example:

English: This medicine can make you drowsy.
Cebuano: Makaduka kini nga medisina kanimo.


Tags: , , ,

Comments closed.